Đinh Nguyễn Chấn Khang - AD14440 - Anh chàng thích chơi gấu bông

Ngày 26/04/2016, 00:57

Bé Đinh Nguyễn Chấn Khang, số báo danh AD14440 thích chơi với gấu bông.

Bé Đinh Nguyễn Chấn Khang, sinh ngày 01/11/2013.

Đinh Nguyễn Chấn Khang - AD14440 - Anh chàng thích chơi gấu bông-1

Đinh Nguyễn Chấn Khang - AD14440 - Anh chàng thích chơi gấu bông-2

Đinh Nguyễn Chấn Khang - AD14440 - Anh chàng thích chơi gấu bông-3
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám Phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác
Xem thêm chủ đề: ảnh bé