Đoàn Nhật Anh - AD29914

Ngày 02/04/2016, 11:14

Bé Đoàn Nhật Anh, số báo danh AD29914 thích ăn phô mai.

Bé Đoàn Nhật Anh, sinh ngày 13/10/2013. Bé cao 102cm, nặng 20.4kg. Bé hiện được 29 tháng tuổi. Bé thích ăn phô mai.

Đoàn Nhật Anh - AD29914-1
Bé Đoàn Nhật Anh, sinh ngày 13/10/2013.

Đoàn Nhật Anh - AD29914-2
Bé cao 102cm, nặng 20.4kg. Bé hiện được 29 tháng tuổi.

Đoàn Nhật Anh - AD29914-3
Bé thích ăn phô mai.

Đoàn Nhật Anh - AD29914-4

Đoàn Nhật Anh - AD29914-5

Đoàn Nhật Anh - AD29914-6

Đoàn Nhật Anh - AD29914-7

Đoàn Nhật Anh - AD29914-8
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác
Xem thêm chủ đề: Mẹ và bé | ảnh đẹp của bé