Huỳnh Diệu Trâm - AD13032 - Bé gái ham học hỏi

Ngày 24/04/2016, 19:56

Bé Huỳnh Diệu Trâm, số báo danh AD13032 thích ca hát, đi chơi cùng ông bà.

Bé Huỳnh Diệu Trâm, sinh ngày 12/01/2014. Bé rất ham học hỏi hay đùa giờn với ông, bà, bố mẹ...

Huỳnh Diệu Trâm - AD13032 - Bé gái ham học hỏi-1

Huỳnh Diệu Trâm - AD13032 - Bé gái ham học hỏi-2

Huỳnh Diệu Trâm - AD13032 - Bé gái ham học hỏi-3
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác
Xem thêm chủ đề: ảnh bé