Huỳnh Tấn Đạt - AD23938

Ngày 04/04/2016, 08:27

Bé Huỳnh Tấn Đạt, số báo danh AD23938 thích tô màu.

Bé Huỳnh Tấn Đạt, sinh ngày 26/10/2013. Bé đi nhà trẻ tại trường Mầm non Hương Sen. Bé thích tô màu, hát, xem hoạt hình.

Huỳnh Tấn Đạt - AD23938-1
Bé Huỳnh Tấn Đạt, sinh ngày 26/10/2013. 

Huỳnh Tấn Đạt - AD23938-2
Bé đi nhà trẻ tại trường Mầm non Hương Sen.

Huỳnh Tấn Đạt - AD23938-3

Huỳnh Tấn Đạt - AD23938-4
Bé thích tô màu, hát, xem hoạt hình.

Huỳnh Tấn Đạt - AD23938-5

Huỳnh Tấn Đạt - AD23938-6
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám Phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác
Xem thêm chủ đề: Mẹ và bé | ảnh đẹp của bé