Lê Nguyễn Khánh Huyền - AD89706 - Nụ cười không thấy ông mặt trời

Ngày 25/04/2016, 13:01

Bé Lê Nguyễn Khánh Huyền, số báo danh AD89706 thích vui chơi, cười, thích xem quảng cáo.

Bé Lê Nguyễn Khánh Huyền, sinh ngày 03/02/2015. Khi con cười mắt con tít lại, vì thế mẹ con đặt con là Tít! Con rất thích đi ô tô, đi chơi với mẹ!

Lê Nguyễn Khánh Huyền - AD89706 - Nụ cười không thấy ông mặt trời-1

Lê Nguyễn Khánh Huyền - AD89706 - Nụ cười không thấy ông mặt trời-2

Lê Nguyễn Khánh Huyền - AD89706 - Nụ cười không thấy ông mặt trời-3

Lê Nguyễn Khánh Huyền - AD89706 - Nụ cười không thấy ông mặt trời-4
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám Phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác
Xem thêm chủ đề: ảnh bé