Lưu Tiến Đạt - AD25433 - Cu Shin hay cười

Ngày 26/04/2016, 01:47

Bé Lưu Tiến Đạt, số báo danh AD25433 rất ngoan.

Bé Lưu Tiến Đạt, tên ở nhà là Shin. Shin 4 tháng tuổi, rất ngoan và ham ăn. Bé rất thích được cười đùa nói chuyện, có thể ê a cả tối mà không biết chán!

Lưu Tiến Đạt - AD25433 - Cu Shin hay cười-1

Lưu Tiến Đạt - AD25433 - Cu Shin hay cười-2

Lưu Tiến Đạt - AD25433 - Cu Shin hay cười-3

Lưu Tiến Đạt - AD25433 - Cu Shin hay cười-4

Lưu Tiến Đạt - AD25433 - Cu Shin hay cười-5

Lưu Tiến Đạt - AD25433 - Cu Shin hay cười-6
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám Phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác
Xem thêm chủ đề: ảnh bé