Nguyễn Cao Minh - AD31294 - Cậu bé siêu quậy

Ngày 24/04/2016, 18:41

Bé Nguyễn Cao Minh, số báo danh AD31294 thích đập phá mọi thứ có thể.

Bé Nguyễn Cao Minh, sinh ngày 25/07/2015. Bé rất quậy, bé có thể sé tan cuốn sách của mẹ trong vòng 5 phút, cũng có thể đập bể tất cả các loại đò chơi mẹ mua mà không thương tiếc. Ngoài ra bé còn rất thích xem ti vi và đi hóng hớt chuyện nhà hàng xóm...

Nguyễn Cao Minh - AD31294 - Cậu bé siêu quậy-1

Nguyễn Cao Minh - AD31294 - Cậu bé siêu quậy-2

Nguyễn Cao Minh - AD31294 - Cậu bé siêu quậy-3

Nguyễn Cao Minh - AD31294 - Cậu bé siêu quậy-4

Nguyễn Cao Minh - AD31294 - Cậu bé siêu quậy-5
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác
Xem thêm chủ đề: ảnh bé