Nguyễn Đức Anh - AD28035 - Chàng trai hiếu động

Ngày 26/04/2016, 01:41

Bé Nguyễn Đức Anh, số báo danh AD28035 thích ăn kem, tắm biển.

Bé Nguyễn Đức Anh, sinh ngày 19/01/2015. Bé hiếu động và ham khám phá đặc biệt rất thích nước.

Nguyễn Đức Anh - AD28035 - Chàng trai hiếu động-1

Nguyễn Đức Anh - AD28035 - Chàng trai hiếu động-2

Nguyễn Đức Anh - AD28035 - Chàng trai hiếu động-3

Nguyễn Đức Anh - AD28035 - Chàng trai hiếu động-4
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám Phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác
Xem thêm chủ đề: ảnh bé