Nguyễn Đức Long - AD11300 - Ít răng vẫn tự tin cười tươi

Ngày 24/04/2016, 20:59

Bé Nguyễn Đức Long, số báo danh AD11300 thích ăn trứng.

Bé Nguyễn Đức Long, sinh ngày 26/01/2010. Tên ở nhà của bé là Tôm. Bé thích ăn trứng và đậu trắng. Bé thích vẽ ô tô và máy bay.

Nguyễn Đức Long - AD11300 - Ít răng vẫn tự tin cười tươi-1

Nguyễn Đức Long - AD11300 - Ít răng vẫn tự tin cười tươi-2

Nguyễn Đức Long - AD11300 - Ít răng vẫn tự tin cười tươi-3

Nguyễn Đức Long - AD11300 - Ít răng vẫn tự tin cười tươi-4

Nguyễn Đức Long - AD11300 - Ít răng vẫn tự tin cười tươi-5
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác
Xem thêm chủ đề: ảnh bé