Nguyễn Đức Trung - AD15996 - Anh chàng thích nghiên cứu

Ngày 24/04/2016, 19:58

Bé Nguyễn Đức Trung, số báo danh AD15996 thích nghiên cứu, lắp ráp.

Bé Nguyễn Đức Trung, sinh ngày 21/05/2010. Bé rất đáng yêu, rất thích học hỏi, khám phá những điều mới lạ, hay hỏi Ba Mẹ về những gì cháu chưa biết và bảo Ba Mẹ chỉ dậy những cái mới quanh cháu....

Nguyễn Đức Trung - AD15996 - Anh chàng thích nghiên cứu-1

Nguyễn Đức Trung - AD15996 - Anh chàng thích nghiên cứu-2

Nguyễn Đức Trung - AD15996 - Anh chàng thích nghiên cứu-3
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác
Xem thêm chủ đề: ảnh bé