Nguyễn Tường Lam - AD64563

Ngày 03/04/2016, 09:30

Bé Nguyễn Tường Lam, số báo danh AD64563 thích ca hát, vẽ tranh.

 Bé Nguyễn Tường Lam, sinh ngày 24/12/2010. Hiện tại bé được 6 tuổi và đang học lớp chồi.

Nguyễn Tường Lam - AD64563-1
 Bé Nguyễn Tường Lam, sinh ngày 24/12/2010. 

Nguyễn Tường Lam - AD64563-2

Nguyễn Tường Lam - AD64563-3
Hiện tại bé được 6 tuổi và đang học lớp chồi.

Nguyễn Tường Lam - AD64563-4
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác
Xem thêm chủ đề: Mẹ và bé | ảnh đẹp của bé