Nguyễn Vũ Bảo Trâm - AD78667 - Tự tin trước ống kính

Ngày 25/04/2016, 17:00

Bé Nguyễn Vũ Bảo Trâm, số báo danh AD78667 thích đi du lịch, thích chụp hình, tô tượng.

Bé Nguyễn Vũ Bảo Trâm, sinh ngày 05/06/2010. Con rất thích chụp hình, tự tin trước ống kính, thích ca hát và nhảy múa.

Nguyễn Vũ Bảo Trâm - AD78667 - Tự tin trước ống kính-1

Nguyễn Vũ Bảo Trâm - AD78667 - Tự tin trước ống kính-2

Nguyễn Vũ Bảo Trâm - AD78667 - Tự tin trước ống kính-3
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám Phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác
Xem thêm chủ đề: ảnh bé