Phạm Sơn Tùng - AD16452 - Cu Tin lười ăn

Ngày 24/04/2016, 18:53

Bé Phạm Sơn Tùng, số báo danh AD16452 thích mút tay chùn chụt và lăn quanh giường.

Bé Phạm Sơn Tùng, sinh ngày 16/07/2015. Biệt danh của em là Tin thối, rất lười ăn và thích bế đi chơi. Bé hay gạ chuyện và thích chơi với con nít lớn hơn.

Phạm Sơn Tùng - AD16452 - Cu Tin lười ăn-1

Phạm Sơn Tùng - AD16452 - Cu Tin lười ăn-2

Phạm Sơn Tùng - AD16452 - Cu Tin lười ăn-3

Phạm Sơn Tùng - AD16452 - Cu Tin lười ăn-4
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác
Xem thêm chủ đề: Sơn Tùng MTP | ảnh bé