Phạm Việt Lâm - AD53654

Ngày 03/04/2016, 18:53

Bé Phạm Việt Lâm, số báo danh AD53654 thích đi chơi, hay cười.

Bé Phạm Việt Lâm, sinh ngày 3/8/2013. Bé hiện được 2 tuổi rưỡi. Bé thích đi chơi và xem phim hoạt hình.

Phạm Việt Lâm - AD53654-1
Bé Phạm Việt Lâm, sinh ngày 3/8/2013.

Phạm Việt Lâm - AD53654-2
Bé hiện được 2 tuổi rưỡi. Bé thích đi chơi và xem phim hoạt hình.

Phạm Việt Lâm - AD53654-3
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác
Xem thêm chủ đề: Mẹ và bé | ảnh đẹp của bé