Phạm Yến Nhi - AD29912 - Bé Nhím dễ thương

Ngày 24/04/2016, 20:58

Bé Phạm Yến Nhi, số báo danh AD29912 thích đi chơi và ăn uống.

Bé Phạm Yến Nhi, sinh ngày 01/11/2014. Bé có biệt danh là Nhím. Bé rất thích ăn kẹo.

Phạm Yến Nhi - AD29912 - Bé Nhím dễ thương-1

Phạm Yến Nhi - AD29912 - Bé Nhím dễ thương-2

Phạm Yến Nhi - AD29912 - Bé Nhím dễ thương-3

Phạm Yến Nhi - AD29912 - Bé Nhím dễ thương-4

Phạm Yến Nhi - AD29912 - Bé Nhím dễ thương-5

Phạm Yến Nhi - AD29912 - Bé Nhím dễ thương-6
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác
Xem thêm chủ đề: ảnh bé