Phan Cao Huy Cường - AD80228 - Chàng trai thích vẽ tranh

Ngày 24/04/2016, 18:54

Bé Phan Cao Huy Cường, số báo danh AD80228 siêu tập xe, xem hoạt hình và vẽ tranh.

Bé Phan Cao Huy Cường, sinh ngày 21/06/2012. Bé có thể đọc và nói được tiếng anh cơ bản. Bé ngoan và tốt bụng với mọi người xung quanh. Biết giúp đỡ mẹ việc vặt.

Phan Cao Huy Cường - AD80228 - Chàng trai thích vẽ tranh-1

Phan Cao Huy Cường - AD80228 - Chàng trai thích vẽ tranh-2

Phan Cao Huy Cường - AD80228 - Chàng trai thích vẽ tranh-3

Phan Cao Huy Cường - AD80228 - Chàng trai thích vẽ tranh-4
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác
Xem thêm chủ đề: ảnh bé