Thiện Đức - AD78328 - Chàng trai da trắng, mắt tròn

Ngày 24/04/2016, 19:54

Bé Thiện Đức, số báo danh AD78328 thích đi hóng mát.

Bé Thiện Đức, sinh ngày 16/10/2016. Bé có làn da trắng, mắt to tròn, má lúm đồng tiền. Bé thích cười, thích nằm lên gấu bông và đi hóng gió.

Thiện Đức - AD78328 - Chàng trai da trắng, mắt tròn-1

Thiện Đức - AD78328 - Chàng trai da trắng, mắt tròn-2

Thiện Đức - AD78328 - Chàng trai da trắng, mắt tròn-3

Thiện Đức - AD78328 - Chàng trai da trắng, mắt tròn-4

Thiện Đức - AD78328 - Chàng trai da trắng, mắt tròn-5

Thiện Đức - AD78328 - Chàng trai da trắng, mắt tròn-6

Thiện Đức - AD78328 - Chàng trai da trắng, mắt tròn-7
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác
Xem thêm chủ đề: ảnh bé