Trần Anh Tuấn - AD26430 - Cậu bé thông minh

Ngày 25/04/2016, 09:21

Bé Trần Anh Tuấn, số báo danh AD26430 rất thích xem và chơi ô tô.

Bé Trần Anh Tuấn, sinh ngày 04/08/2014. Bé là con đầu lòng nhưng rất thông minh, hiếu động và tinh nghịch.

Trần Anh Tuấn - AD26430 - Cậu bé thông minh-1

Trần Anh Tuấn - AD26430 - Cậu bé thông minh-2

Trần Anh Tuấn - AD26430 - Cậu bé thông minh-3

Trần Anh Tuấn - AD26430 - Cậu bé thông minh-4
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám Phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác
Xem thêm chủ đề: ảnh bé