Vũ Nguyễn Bảo Anh - AD19467 - Cô bé điệu đà

Ngày 26/04/2016, 01:55

Bé Vũ Nguyễn Bảo Anh, số báo danh AD19467 thích hoạt động vui chơi ngoài trời.

Bé Vũ Nguyễn Bảo Anh, sinh ngày 25/01/2013. Bé thích xem ca nhạc, thích hoạt động vui chơi ngoài trời.

Vũ Nguyễn Bảo Anh - AD19467 - Cô bé điệu đà-1

Vũ Nguyễn Bảo Anh - AD19467 - Cô bé điệu đà-2

Vũ Nguyễn Bảo Anh - AD19467 - Cô bé điệu đà-3

Vũ Nguyễn Bảo Anh - AD19467 - Cô bé điệu đà-4

Vũ Nguyễn Bảo Anh - AD19467 - Cô bé điệu đà-5

Vũ Nguyễn Bảo Anh - AD19467 - Cô bé điệu đà-6
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác
Xem thêm chủ đề: ảnh bé