Vũ Nguyễn Kim Khánh - AD12182

Ngày 03/04/2016, 16:52

Bé Vũ Nguyễn Kim Khánh, số báo danh AD12182 rất đáng yêu.

Bé Vũ Nguyễn Kim Khánh, sinh ngày 16/6/2012. Bé rất đáng yêu.

Vũ Nguyễn Kim Khánh - AD12182-1
Bé Vũ Nguyễn Kim Khánh, sinh ngày 16/6/2012.

Vũ Nguyễn Kim Khánh - AD12182-2
Bé rất đáng yêu.

Vũ Nguyễn Kim Khánh - AD12182-3
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám Phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác
Xem thêm chủ đề: Mẹ và bé | ảnh đẹp của bé