Vũ Nhật Nam - AD28344 - "Nam Tươi" tinh nghịch

Ngày 25/04/2016, 17:33

Bé Vũ Nhật Nam, số báo danh AD28344 thích lục lọi đồ đạc trong nhà.

Bé Vũ Nhật Nam, sinh ngày 04/05/2015. Bé Nhật Nam rất hay cười, còn có biệt danh "Nam tươi", mọi người ai cũng yêu bé! Bé rất hiếu động và tinh nghịch...

Vũ Nhật Nam - AD28344 -

Vũ Nhật Nam - AD28344 -

Vũ Nhật Nam - AD28344 -

Vũ Nhật Nam - AD28344 -

Vũ Nhật Nam - AD28344 -

Vũ Nhật Nam - AD28344 -

Vũ Nhật Nam - AD28344 -
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám Phá)
Xem thêm chủ đề: ảnh bé