Vũ Thanh Tùng - AD13546

Ngày 03/04/2016, 08:30

Bé Vũ Thanh Tùng,số báo danh AD13546 thích nghe nhạc.

Bé Vũ Thanh Tùng, sinh ngày 20/3/2015. Bé nặng 9 kg. Bé thích nghe nhạc.

Vũ Thanh Tùng - AD13546-1
Bé Vũ Thanh Tùng, sinh ngày 20/3/2015.

Vũ Thanh Tùng - AD13546-2

Vũ Thanh Tùng - AD13546-3
Bé nặng 9 kg. Bé thích nghe nhạc.

Vũ Thanh Tùng - AD13546-4

Vũ Thanh Tùng - AD13546-5

Vũ Thanh Tùng - AD13546-6

Vũ Thanh Tùng - AD13546-7

Vũ Thanh Tùng - AD13546-8

Vũ Thanh Tùng - AD13546-9
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác
Xem thêm chủ đề: Mẹ và bé | ảnh đẹp của bé