Vương Hoàng Phúc - AD29837 - Chàng trai da trắng, mắt đen

Ngày 24/04/2016, 20:57

Bé Vương Hoàng Phúc, số báo danh AD29837 thích mút tay.

Bé Vương Hoàng Phúc, sinh ngày 05/09/2015. Phúc được 7 tháng 7 ngày rồi ạ.

Vương Hoàng Phúc - AD29837 - Chàng trai da trắng, mắt đen-1

Vương Hoàng Phúc - AD29837 - Chàng trai da trắng, mắt đen-2

Vương Hoàng Phúc - AD29837 - Chàng trai da trắng, mắt đen-3
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác
Xem thêm chủ đề: ảnh bé