Clip: Ca sĩ Thu Minh lắc vòng khoe eo thon

Ngày 16/05/2016, 15:44

Thu minh chơi trôi khi lắc hẳn 4 chiếc vòng một lần hết sức thích thú.

Theo Như Hoàn (Khám Phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác
Xem thêm chủ đề: Thu Minh | ca sĩ thu minh | thu minh lắc vòng