Hài Hoài Linh: Xin đừng yêu tôi

Ngày 16/06/2016, 16:53

Hoài Linh và Chí Tài đã mang đến một tiểu phẩm hài hước nhưng giàu tính nhân văn.

Theo Như Hoàn (Khám Phá)
Xem thêm chủ đề: Hoài Linh | hài hoài linh | hoài linh 2016 | hoài linh chí tài | danh hài hoài linh