Hài Trấn Thành: Xì can đồ

Ngày 06/03/2014, 06:03

Để làm nên sự nổi tiếng và đắt show Trấn Thành và quản lý của mình đã cố gắng sắp đặt tạo ra những scandal, để tạo nên sự nổi tiếng.

(Khampha.vn)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác
Xem thêm chủ đề: Trấn Thành | hai tran thanh | tran thanh 2013 | hai tran thanh 2013 | video hai tran thanh | clip hai tran thanh