Nam Tào - Bắc Đẩu song ca về giao thông VN

Ngày 07/02/2016, 00:08

Màn song ca của Nam Tào và Bắc Đẩu khiến Táo Giao thông một phen cứng họng.

(Bản quyền video thuộc VTV)

Theo T.T (Nguồn VTV) (Khám phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác
Xem thêm chủ đề: Chí Trung | Công Lý | Táo Quân 2017 | nam tao bac dau | nam tao | bac dau | tao giao thong