Nam Tào - Bắc Đẩu song ca về giao thông VN

Ngày 07/02/2016, 00:08

Màn song ca của Nam Tào và Bắc Đẩu khiến Táo Giao thông một phen cứng họng.

(Bản quyền video thuộc VTV)

Theo T.T (Nguồn VTV) (Khám phá)
Xem thêm chủ đề: Chí Trung | Công Lý | nam tao bac dau | nam tao | bac dau | tao giao thong