Ốc Thanh Vân vì "ghét" nên xúi 3 con tặng quà khó xử cho Đại Nghĩa

Ngày 04/10/2017, 08:00

Mặc dù rất cảm kích vì được nhận quà nhưng Đại Nghĩa không quên ca thán và tố Ốc Thanh Vân sống ác.

Theo TH (Youtube) (Khám Phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác
Xem thêm chủ đề: Ốc Thanh Vân | MC Đại Nghĩa | Đại Nghĩa được tặng quạt | Các con Ốc Thanh Vân tặng quà Đại Nghĩa