[Video] Đại Nghĩa: Tôi có lấy Nhà sản xuất đâu mà đòi catse nửa tỷ...

Ngày 04/08/2017, 00:20

MC Đại Nghĩa cho rằng vấn đề thù lao nghệ sĩ là tế nhị, dễ trở thành chủ đề tranh cãi khi được công bố.

Theo TH (Youtube) (Khám Phá)
Xem thêm chủ đề: MC Đại Nghĩa | Đại Nghĩa có cát-xê bao nhiêu | MC Đại Nghĩa