[Video] Thi Đại học: 2 điểm 10 - 1 điểm 9, vẫn trượt như thường

Ngày 01/08/2017, 21:34

Nếu các năm trước, điểm chuẩn nằm ở mức dễ để có thể nộp vào các trường uy tín thì năm nay, nhiều trường tăng điểm chuẩn đột biến.

Theo TH (Nguồn video: Đài TH Việt Nam) (Khám Phá)
Xem thêm chủ đề: Tuyển sinh | Điểm tin trong tuần | Tin tức 24h | Đại học | kỳ thi đại học 2017 | nguyện vọng 1 | tin tức