Những thanh chocolate đang ẩn ở bức tranh này, nhanh mắt tìm ra nào...

Ngày 03/09/2016, 08:40

Bạn cố gắng nhìn thật kĩ để tìm đủ các thanh chocolate có trong bức hình, trắc nghiệm này không hề khó đâu nhé!

Đây là bức tranh ở chợ nhưng có rất nhiều thanh chocolate, bạn nhanh mắt tìm nhé:

Những thanh chocolate đang ẩn ở bức tranh này, nhanh mắt tìm ra nào...-1

Bạn có đủ tih mắt để tìm ra những thanh chocolate trong bức tranh này không? Thử tìm xem được bao nhiêu nhé!

Dưới đây là đáp án dành cho bạn:

Theo TT/ dịch từ puzzles (Khám phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác
Xem thêm chủ đề: Trắc nghiệm | tìm thanh chocolate | tìm thanh socola trong hình | tìm hình