Những lý do đơn giản khiến trẻ sơ sinh hay quấy đêm mẹ không ngờ tới

Ngày 03/12/2016, 15:09

Nếu bé sơ sinh nhà bạn hay thức giấc vào ban đêm, rất có thể bé đang vướng mắc những vấn đề dưới đây.

Những lý do đơn giản khiến trẻ sơ sinh hay quấy đêm mẹ không ngờ tới - 1

Những lý do đơn giản khiến trẻ sơ sinh hay quấy đêm mẹ không ngờ tới - 2

Những lý do đơn giản khiến trẻ sơ sinh hay quấy đêm mẹ không ngờ tới - 3

Những lý do đơn giản khiến trẻ sơ sinh hay quấy đêm mẹ không ngờ tới - 4

Những lý do đơn giản khiến trẻ sơ sinh hay quấy đêm mẹ không ngờ tới - 5

Những lý do đơn giản khiến trẻ sơ sinh hay quấy đêm mẹ không ngờ tới - 6

Những lý do đơn giản khiến trẻ sơ sinh hay quấy đêm mẹ không ngờ tới - 7

Những lý do đơn giản khiến trẻ sơ sinh hay quấy đêm mẹ không ngờ tới - 8

Những lý do đơn giản khiến trẻ sơ sinh hay quấy đêm mẹ không ngờ tới - 9

Những lý do đơn giản khiến trẻ sơ sinh hay quấy đêm mẹ không ngờ tới - 10

Những lý do đơn giản khiến trẻ sơ sinh hay quấy đêm mẹ không ngờ tới - 11

Theo Vũ Nga (Dịch từ Bright Side) (Khám phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác
Xem thêm chủ đề: tre so sinh | giấc ngủ | giấc ngủ của bé | chăm sóc giấc ngủ