Test IQ: Ai thông minh hơn bé lớp 5?

Ngày 12/06/2013, 17:12

Cùng kiểm tra xem con bạn thông minh đến đâu nào.

Tranh thủ lúc dạy con học hoặc lúc chơi cùng con... bạn thử cho bé test bài IQ này xem sao. Lưu ý là thời gian làm bài không quá dài - khoảng 15-20 phút thôi, bạn nhé!

Đề bài (dành cho bé lớp 5 trở lên): Tìm hình còn thiếu sao cho phù hợp với quy luật của bức tranh.

Câu 1

Test IQ: Ai thông minh hơn bé lớp 5?-1

Câu 2

Test IQ: Ai thông minh hơn bé lớp 5?-2

Câu 3

Test IQ: Ai thông minh hơn bé lớp 5?-3

Câu 4

Test IQ: Ai thông minh hơn bé lớp 5?-4

Câu 5

Test IQ: Ai thông minh hơn bé lớp 5?-5

Câu 6

Test IQ: Ai thông minh hơn bé lớp 5?-6

Câu 7

Test IQ: Ai thông minh hơn bé lớp 5?-7

Câu 8

Test IQ: Ai thông minh hơn bé lớp 5?-8

Câu 9

Test IQ: Ai thông minh hơn bé lớp 5?-9

Câu 10

Test IQ: Ai thông minh hơn bé lớp 5?-10

ĐÁP ÁN

1E ; 2C ; 3B ; 4D ; 5B ; 6C ; 7D ; 8F ; 9D ; 10E

Theo Hạnh Vân (Theo Khampha.vn)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác
Xem thêm chủ đề: Dạy con | test iq | kiem tra iq | test tri thong minh | test iq cho tre em | iq | tri thong minh