Test IQ cho bé 5 tuổi (+)

Ngày 19/06/2013, 16:16

Mẹ hãy cho bé yêu làm thử những câu trắc nghiệm hình học phản xạ nhanh dưới đây nhé!

"Học mà chơi, chơi mà học", mẹ hãy cho bé yêu làm thử những câu trắc nghiệm hình học phản xạ nhanh dưới đây nhé

Đề bài dành cho bé (5 tuổi +): Chọn hình còn thiếu sao cho phù hợp với qui luật trong ảnh

Thời gian: 10 phút

Câu 1:

Test IQ cho bé 5 tuổi (+)-1

Câu 2:

Test IQ cho bé 5 tuổi (+)-2

Câu 3:

Test IQ cho bé 5 tuổi (+)-3

Câu 4:

Test IQ cho bé 5 tuổi (+)-4

Câu 5:

Test IQ cho bé 5 tuổi (+)-5

Câu 6:

Test IQ cho bé 5 tuổi (+)-6

Câu 7:

Test IQ cho bé 5 tuổi (+)-7

Câu 8:

Test IQ cho bé 5 tuổi (+)-8

Câu 9:

Test IQ cho bé 5 tuổi (+)-9

Câu 10:

Test IQ cho bé 5 tuổi (+)-10

ĐÁP ÁN: 1; 2G ; 3G ; 4; 5G ; 6A ; 7D ; 8F ; 9G ; 10D

Theo Sơn Hà (Khampha.vn)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác
Xem thêm chủ đề: test iq | kiem tra iq | test tri thong minh | test iq cho tre em | iq | tri thong minh