Kinh hoàng với hóa chất biến thịt heo thối thành tươi ngon

Ngày 16/05/2016, 14:34

Nhiều người tiêu dùng sẽ sốc nặng khi biết được chiêu trò của những gian thương kinh doanh thịt heo bẩn.

Chỉ một chút hóa chất họ có thể biến thịt heo hôi thối nhiều ngày trở thành tươi ngon. Theo đó người dùng vừa ăn phải thịt thối vừa ăn phải hóa chất. Để chứng thực điều này, chuyên mục Ăn sạch - Sống khỏe trực tiếp tiến hành thử nghiệm thực tế. 

Theo PV (Pháp luật TP.HCM)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác
Xem thêm chủ đề: An toàn thực phẩm | thịt heo thối thành tươi ngon | biến thịt heo thối thành tươi ngon | thịt bẩn