Đàm Trần Khôi Nguyên - AD28467 - Anh chàng má phính, trán cao

Ngày 24/04/2016, 18:47

Bé Đàm Trần Khôi Nguyên, số báo danh AD28467 đáng yêu, dễ thương.

Bé Đàm Trần Khôi Nguyên, sinh ngày 09/02/2016. 

Đàm Trần Khôi Nguyên - AD28467 - Anh chàng má phính, trán cao-1

Đàm Trần Khôi Nguyên - AD28467 - Anh chàng má phính, trán cao-2

Đàm Trần Khôi Nguyên - AD28467 - Anh chàng má phính, trán cao-3

Đàm Trần Khôi Nguyên - AD28467 - Anh chàng má phính, trán cao-4
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác