Đặng Bảo Nam - AD21740

Ngày 03/04/2016, 00:20

Bé Đặng Bảo Nam, số báo ngày AD21740 thích chụp ảnh, thích đi biển, thích hát.

 Bé Đặng Bảo Nam, sinh ngày 15/1/2014. Con thích chụp ảnh, thích đi biển, thích hát.

Đặng Bảo Nam - AD21740-1
 Bé Đặng Bảo Nam, sinh ngày 15/1/2014.

Đặng Bảo Nam - AD21740-2

Đặng Bảo Nam - AD21740-3
Con thích chụp ảnh, thích đi biển, thích hát.

Đặng Bảo Nam - AD21740-4
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác