Đặng Viết Thiện Đức - AD26751 - Bé trai lém lỉnh

Ngày 26/04/2016, 01:10

Bé Đặng Viết Thiện Đức, số báo danh AD26751 thích khám phá.

Bé Đặng Viết Thiện Đức, sinh ngày  24/10/2014. Bé rất thích chụp hình.

Đặng Viết Thiện Đức - AD26751 - Bé trai lém lỉnh-1

Đặng Viết Thiện Đức - AD26751 - Bé trai lém lỉnh-2

Đặng Viết Thiện Đức - AD26751 - Bé trai lém lỉnh-3

Đặng Viết Thiện Đức - AD26751 - Bé trai lém lỉnh-4

Đặng Viết Thiện Đức - AD26751 - Bé trai lém lỉnh-5

Đặng Viết Thiện Đức - AD26751 - Bé trai lém lỉnh-6

Đặng Viết Thiện Đức - AD26751 - Bé trai lém lỉnh-7
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám Phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác