Dương Hồng Đăng - AD14115 - Mắt cười ngộ nghĩnh

Ngày 26/04/2016, 01:59

Bé Dương Hồng Đăng, số báo danh AD14115 được 11 tháng tuổi.

Bé Dương Hồng Đăng, sinh ngày 29/05/2015. 

Dương Hồng Đăng - AD14115 - Mắt cười ngộ nghĩnh-1

Dương Hồng Đăng - AD14115 - Mắt cười ngộ nghĩnh-2

Dương Hồng Đăng - AD14115 - Mắt cười ngộ nghĩnh-3

Dương Hồng Đăng - AD14115 - Mắt cười ngộ nghĩnh-4
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác