Hà Gia Tùng - AD15611 - Cậu bé hay cười

Ngày 24/04/2016, 18:59

Bé Hà Gia Tùng, số báo danh AD15611 thích ca hát.

Bé Hà Gia Tùng, sinh ngày 10/10/2013. Bé nhà mình giống chị, đi lớp về được cô dạy bài hát mới nào là líu lo suốt tối. Yêu lắm!

Hà Gia Tùng - AD15611 - Cậu bé hay cười-1

Hà Gia Tùng - AD15611 - Cậu bé hay cười-2

Hà Gia Tùng - AD15611 - Cậu bé hay cười-3

Hà Gia Tùng - AD15611 - Cậu bé hay cười-4

Hà Gia Tùng - AD15611 - Cậu bé hay cười-5
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác