Hải Đăng - AD41800 - Ping Ping hay hờn dỗi

Ngày 24/04/2016, 18:48

Bé Hải Đăng, số báo danh AD41800

Bé Hải Đăng, sinh ngày 29/11/2014. Ở nhà bé tên là Ping Ping, rất hay hờn dỗi nhưng không bao giờ bắt nạt hay tranh giành đồ chơi với bạn bè.

Hải Đăng - AD41800 - Ping Ping hay hờn dỗi-1

Hải Đăng - AD41800 - Ping Ping hay hờn dỗi-2

Hải Đăng - AD41800 - Ping Ping hay hờn dỗi-3
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác