Hồ Viết Minh Khang - AD28568 - Anh chàng hay tủi thân

Ngày 24/04/2016, 21:04

Bé Hồ Viết Minh Khang, số báo danh AD28568 thích tắm.

Bé Hồ Viết Minh Khang, sinh ngày 04/11/2014. Bé không thích uống sữa, chỉ thích ăn vặt, ít khóc nhè, nhưng hay tủi thân.

Hồ Viết Minh Khang - AD28568 - Anh chàng hay tủi thân-1

Hồ Viết Minh Khang - AD28568 - Anh chàng hay tủi thân-2

Hồ Viết Minh Khang - AD28568 - Anh chàng hay tủi thân-3
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám Phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác