Hoàng Minh Đức - AD22406

Ngày 01/04/2016, 08:18

Bé Hoàng Minh Đức, số báo danh AD22406 thích được đi chơi.

Bé Hoàng Minh Đức, sinh ngày 12/7/2014. Bé thích được mẹ cho đi chơi xúc cát, thích ăn tôm và khóc mỗi khi đi học.

Hoàng Minh Đức - AD22406-1
Bé Hoàng Minh Đức, sinh ngày 12/7/2014.

Hoàng Minh Đức - AD22406-2

Hoàng Minh Đức - AD22406-3
Bé thích được mẹ cho đi chơi xúc cát, thích ăn tôm và khóc mỗi khi đi học.

Hoàng Minh Đức - AD22406-4

Hoàng Minh Đức - AD22406-5

Hoàng Minh Đức - AD22406-6

Hoàng Minh Đức - AD22406-7

Hoàng Minh Đức - AD22406-8

Hoàng Minh Đức - AD22406-9
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám Phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác