Hoàng Minh Khuê - AD91130 - Anh chàng yêu quý động vật

Ngày 25/04/2016, 17:12

Bé Hoàng Minh Khuê, số báo danh AD91130 thích ca hát, xem thế giới động vật.

Bé Hoàng Minh Khuê, sinh ngày 13/03/2015. Bé thích xem các chị múa hát, yêu thích các con vật.

Hoàng Minh Khuê - AD91130 - Anh chàng yêu quý động vật-1

Hoàng Minh Khuê - AD91130 - Anh chàng yêu quý động vật-2

Hoàng Minh Khuê - AD91130 - Anh chàng yêu quý động vật-3

Hoàng Minh Khuê - AD91130 - Anh chàng yêu quý động vật-4
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám Phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác
Xem thêm chủ đề: ảnh bé