Huỳnh Vũ Tuấn Kiệt - AD29573 - Cậu bé "bánh bao" cực đáng yêu

Ngày 26/04/2016, 01:39

Bé Huỳnh Vũ Tuấn Kiệt, số báo danh AD29573 có biệt danh là Rum.

Bé Huỳnh Vũ Tuấn Kiệt, sinh ngày 22/03/2015.

Huỳnh Vũ Tuấn Kiệt - AD29573 - Cậu bé "bánh bao" cực đáng yêu-1

Huỳnh Vũ Tuấn Kiệt - AD29573 - Cậu bé "bánh bao" cực đáng yêu-2

Huỳnh Vũ Tuấn Kiệt - AD29573 - Cậu bé "bánh bao" cực đáng yêu-3

Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác
Xem thêm chủ đề: ảnh bé