Lê Trần Khải Minh - AD16996 - Chàng trai hài hước

Ngày 26/04/2016, 00:54

BÉ Lê Trần Khải Minh, số báo danh AD16996 thích đi chơi.

Bé Lê Trần Khải Minh, sinh ngày 19/09/2014. Bé hay cười, thích nghe nhạc, đi chơi.

Lê Trần Khải Minh - AD16996 - Chàng trai hài hước-1

Lê Trần Khải Minh - AD16996 - Chàng trai hài hước-2

Lê Trần Khải Minh - AD16996 - Chàng trai hài hước-3

Lê Trần Khải Minh - AD16996 - Chàng trai hài hước-4

Lê Trần Khải Minh - AD16996 - Chàng trai hài hước-5

Lê Trần Khải Minh - AD16996 - Chàng trai hài hước-6
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám Phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác