Ngô Phúc Minh - AD14075 - Nụ cười giòn tan

Ngày 26/04/2016, 01:45

Bé Ngô Phúc Minh, số báo danh AD14075 thích đi chơi và ăn chuối nướng.

Bé Ngô Phúc Minh, sinh ngày 10/04/2014. Minh rất hay cười và cười giòn. Bé thích bố đưa đi công viên và siêu thị.

Ngô Phúc Minh - AD14075 - Nụ cười giòn tan-1

Ngô Phúc Minh - AD14075 - Nụ cười giòn tan-2

Ngô Phúc Minh - AD14075 - Nụ cười giòn tan-3

Ngô Phúc Minh - AD14075 - Nụ cười giòn tan-4

Ngô Phúc Minh - AD14075 - Nụ cười giòn tan-5

Ngô Phúc Minh - AD14075 - Nụ cười giòn tan-6

Ngô Phúc Minh - AD14075 - Nụ cười giòn tan-7

Ngô Phúc Minh - AD14075 - Nụ cười giòn tan-8
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám Phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác