Nguyễn Bảo Khánh - AD11574

Ngày 02/04/2016, 12:00

Bé Nguyễn Bảo Khánh, số báo danh AD11574 thích nhún nhảy theo nhạc, lăn lộn khắp nhà.

Bé Nguyễn Bảo Khánh, sinh ngày 12/09/2015. Bảo Khánh là thành quả sau bao nhiêu khó khăn của bố mẹ. Bạn ấy rất thích lè lưỡi và cười khi mẹ bảo chụp ảnh.

Nguyễn Bảo Khánh - AD11574-1
Bé Nguyễn Bảo Khánh, sinh ngày 12/09/2015. 

Nguyễn Bảo Khánh - AD11574-2

Nguyễn Bảo Khánh - AD11574-3
Bảo Khánh là thành quả sau bao nhiêu khó khăn của bố mẹ. Bạn ấy rất thích lè lưỡi và cười khi mẹ bảo chụp ảnh.

Nguyễn Bảo Khánh - AD11574-4

Nguyễn Bảo Khánh - AD11574-5
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác