Nguyễn Đình Nguyên - AD11966 - Bé Ken tóc lưa thưa

Ngày 26/04/2016, 01:38

Bé Nguyễn Đình Nguyên, số báo danh AD11966 được 10 tháng tuổi.

Bé Nguyễn Đình Nguyên, sinh ngày 12/06/2015. 

Nguyễn Đình Nguyên - AD11966 - Bé Ken tóc lưa thưa-1

Nguyễn Đình Nguyên - AD11966 - Bé Ken tóc lưa thưa-2

Nguyễn Đình Nguyên - AD11966 - Bé Ken tóc lưa thưa-3
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác