Nguyễn Đình Tiến Thành, Nguyễn Đình Tiến Đạt - AD23748 - Hai chú công an tí hon

Ngày 25/04/2016, 14:55

Hai bé Nguyễn Đình Tiến Thành và Nguyễn Đình Tiến Đạt, số báo danh AD23748 thích ăn kem.

Hai bé Nguyễn Đình Tiến Thành và Nguyễn Đình Tiến Đạt, sinh ngày 19/11/2012. Hai bé sinh đôi rất nghịch và hay cười.

Nguyễn Đình Tiến Thành, Nguyễn Đình Tiến Đạt - AD23748 - Hai chú công an tí hon-1

Nguyễn Đình Tiến Thành, Nguyễn Đình Tiến Đạt - AD23748 - Hai chú công an tí hon-2

Nguyễn Đình Tiến Thành, Nguyễn Đình Tiến Đạt - AD23748 - Hai chú công an tí hon-3
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám Phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác